środa, 25 marca 2015

Spring weakness was disappeared!

I hope that my spring weakness was disappeared and now I will be full of energy and I'll sew more :).
For example, two days ago I sewed quilt like this:

Mam nadzieję, że moje wiosenne osłabienie minęło i teraz pełna energii będę więcej szyć :).
Na przykład dwa dni temu uszyłam taką oto narzutę:


Quilt is a present, for young boy who had birthday last weekend. I hope that he will be content for that.

Narzuta jest prezentem dla młodego chłopca, który w zeszłym tygodniu miał urodziny. Mam nadzieję, że będzie zadowolony.


niedziela, 22 marca 2015

Spring!

Yesterday was the first day of spring. It was beautiful day:warm, sunny......
Unfortunatelly today is very cold and sun has disapeared. But yesterday I made some pictures of kitty spring :).

Wczoraj był pierwszy dzień wiosny. Było pięknie: ciepło, słonecznie.
Niestety dzisiaj jest bardzo zimno, a słońce zniknęło. Ale wczoraj udało mi się zrobić kilka zdjęć wiosennego kota :).
And yesterday my friend (at last) took her curtains which I sewed some time ago. I wonder when they will hang and I can see them "in action".

I wczoraj moja koleżanka nareszcie  zabrała zasłony, które dla niej uszyłam jakiś czas temu. Zastanawiam się kiedy zawisną i będę mogła je zobaczyć "w akcji".