wtorek, 31 lipca 2018

Mandala quilt nr 2 and cover for drum / Mandala Quilt nr 2 i pokrowiec na bęben

A few old pictures 🙈 (from June!)

Małe zaległości zdjęciowe 🙈 (jeszcze z czerwca!).
Quilt was a present from wife to her husband on the occasion of the wedding anniversary.
In the meantime I sewed cover for a drum. It was sewing during full moon, with good intentions.

Narzuta była prezentem żony dla męża z okazji rocznicy ślubu :).
A przy okazji jeszcze powstał pokrowiec na bęben. Szyty w czas czerwcowej pełni, z dobrą intencją.
Beautiful fabric from Tula Pink / Piękny materiał od Tula Pinkponiedziałek, 16 lipca 2018

The round birthday quilt number 5 / "Na okrągłe urodziny" po raz 5-ty

It's very special quilt for me. I started to make it at the beginning of May, after my grandmother's death. I didn't rush with his sewing (I finished sewing him 2 weeks ago). I stitched his individual parts very slowly and I thought about my grandmother, brother with whom I had the opportunity to see this sad circumstance and many other "life" matters. 
I also thought a lot about my friends for whom this quilt was sewn. 
A lot of emotions, lots of thoughts, beautiful quilt :)).

To bardzo szczególny quilt dla mnie. Zaczęłam go szyć początkiem maja, krótko po śmierci mojej babci. Nie śpieszyłam się z jego szyciem (skończyłam go szyć 2 tygodnie temu). Po malutku składałam jego poszczególne części i myślałam sobie o babci, bracie z którym miałam okazję się zobaczyć przy okazji tej smutnej okoliczności i wielu innych "życiowych" sprawach.
Myślałam też sporo o moich przyjaciołach, dla których ten quilt był szyty.
Dużo emocji, dużo myśli, piękna narzuta :)).Dedykowana metka 😀 / Special label


Dużo pikowania / A lot of quilting lines

Kot asystent / Cat assistant
Unfortunately pictures aren't good :(.

Tylko zdjęcia takie sobie. Niestety :(.


Quilt in new place. It match perfectly!

A tak w nowym miejscu. Pasuje idealnie!