sobota, 27 września 2014

Gotowe! / It's done!

I've finished! The quilt is ready. I have to cut remaining threads, wash the quilt and he can go to his new owner.

Skończyłam! Narzuta jest gotowa. Muszę jeszcze tylko poobcinać wystające nitki, wyprać całość i oddać w ręce nowego właściciela.

There are some pictures.

There are also supporters of this quilt :).

Są też zwolennicy powstałej narzuty :).
poniedziałek, 22 września 2014

Tak było w czasie weekendu / It was during last weekend

 During last weekend I was in Tatras mountains. There was beautiful weather, beautiful views, good company and a lot of climbing.

W ten weekend byłam w Tatrach. Była przepiękna pogoda, piekne widoki, dobre towarzystwo i mnóstwo wspinaczki.
 

Czarny Staw Gąsienicowy, w tle Granaty.

Kościelec.

 Zamarzły Staw.


  Wejście na Zawrat.


Panorama z przełęczy Zawrat w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich.

 Panorama ze Świnicy w kierunku Kasprowego Wierchu.
Świnica widziana z przełęczy Świnickiej.

sobota, 13 września 2014

Nowy projekt / New project

Yesterday I went sleep very early so I didn't show pictures which I've made.
During the last two days I made somethig like that:

Wczoraj poszłam spać bardzo wcześnie i nie pokazałam zdjęć, które zrobiłam. W ciągu ostatnich dwóch dni zrobiłam coś takiego:

It will be quilt for little Maciuś. There will be owl or two on the tree (I don't know how many yet).
I would say that this project is example how project is changing during the process.
When I started to think about this project I had something different in my mind. The tree had to be round and to be an application. Only the colors didn't change - from the beginning are the same.

Narzuta będzie dla małego Maćka. Na drzewie będzie jeszcze sowa albo dwie - zobaczy się.
Ale najpiękniejsze jest to jak ten projekt zmieniał się w czasie. Na początku miałam zupełnie coś innego w głowie. Drzewo miało być okrągłe i miało być w całości naszyte - taka duża aplikacja.
Tylko kolory od początku są takie same.

Then I invented that the tree will be more square and sew from stripes of different width, in different tints of green. But still it would be an application.
Później wymyśliłam, ze drzewo bedzie bardziej kwadratowe i pozszywane z pasków różnej szerokości i różnych odcieniach zielni. Ale wciąż miała to być aplikacja.
But when I cut the stripes I knew that this quilt must be a patchwork, not application :). The stripes laid themselves in right pattern.

Jak już powycinałam paski, to one tak jakoś same się ułożyły i wiedziałam, że ta narzuta musi być patchworkiem a nie aplikacją :).

 Now I have something like that!

No i wyszło coś takiego!


niedziela, 7 września 2014

Week ago my son had birthday. There were birthday cake, presents and guests!

Tydzień temu mój syn obchodził urodziny: skończył 4 lata. Było ciasto, prezenty i goście!

Yesterday we celebrated my son's birthday again :). There were birthday cake, presents and other guests....

Wczoraj znowu obchodziliśmy urodziny Ignacego. Było ciasto, prezenty i inni goscie :)
Besides, the 1st of september,  my doughter has begun education at music school. It was very important day for us. It is big change for her (new place, new friends, new responsibilities) and for us.

Pierwszego września moja córka rozpoczęła nauke w szkole muzycznej. To duża zmiana dla niej (choć myślę, że nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy), ale też i dla nas.