sobota, 13 września 2014

Nowy projekt / New project

Yesterday I went sleep very early so I didn't show pictures which I've made.
During the last two days I made somethig like that:

Wczoraj poszłam spać bardzo wcześnie i nie pokazałam zdjęć, które zrobiłam. W ciągu ostatnich dwóch dni zrobiłam coś takiego:

It will be quilt for little Maciuś. There will be owl or two on the tree (I don't know how many yet).
I would say that this project is example how project is changing during the process.
When I started to think about this project I had something different in my mind. The tree had to be round and to be an application. Only the colors didn't change - from the beginning are the same.

Narzuta będzie dla małego Maćka. Na drzewie będzie jeszcze sowa albo dwie - zobaczy się.
Ale najpiękniejsze jest to jak ten projekt zmieniał się w czasie. Na początku miałam zupełnie coś innego w głowie. Drzewo miało być okrągłe i miało być w całości naszyte - taka duża aplikacja.
Tylko kolory od początku są takie same.

Then I invented that the tree will be more square and sew from stripes of different width, in different tints of green. But still it would be an application.
Później wymyśliłam, ze drzewo bedzie bardziej kwadratowe i pozszywane z pasków różnej szerokości i różnych odcieniach zielni. Ale wciąż miała to być aplikacja.
But when I cut the stripes I knew that this quilt must be a patchwork, not application :). The stripes laid themselves in right pattern.

Jak już powycinałam paski, to one tak jakoś same się ułożyły i wiedziałam, że ta narzuta musi być patchworkiem a nie aplikacją :).

 Now I have something like that!

No i wyszło coś takiego!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz