poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Triangle pillows

A few days ago I finished my "triangle" pillows. Now, they are waiting to receive.

Kilka dni temu skończyłam moje "trójkątne" poduszki. Teraz czekają na odbiór.


There was a lot of fun sewing these pillows, but I think it was worth - they are beautiful :). And such energy.....

Było wiele zabawy podczas szycia tych poduszek, ale myślę, że było warto - są piękne :). I takie energetyczne....

środa, 8 kwietnia 2015

Crocodile

My son calls him "Tymek" but I call him "Gienio" (if someone dosn't know Gienio is a real character -  see old russian fairy tale "Cheburashka" ) and I think it's better name. But crocodile isn't mine, only my son, so...... his name isn't Gienio :(

Moj syn nazywa go "Tymek", ale ja nazywam go Gienio (jeśli ktoś nie wie, Gienio jest prawdziwą postacią - zobacz starą, rosyjską bajkę pt. "Kiwaczek") i myślę sobie, że to fajniejsze imię. Ale krokodyl nie jest mój, tylko mojego syna, więc.... jego imię nie jest Gienio :(
On monday was made another pencil-case. I have to make only one yet - for my daughter.

W poniedziałek powstał kolejny piórnik na kredki. Jeszcze tylko jeden (na razie)- dla mojej córki.
czwartek, 2 kwietnia 2015

In the spring day.....

W ten wiosenny dzień......... I've started make triangle pillow (one of the three)

....... zaczęłam szyć poduszkę (jedną z trzech)