poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Triangle pillows

A few days ago I finished my "triangle" pillows. Now, they are waiting to receive.

Kilka dni temu skończyłam moje "trójkątne" poduszki. Teraz czekają na odbiór.


There was a lot of fun sewing these pillows, but I think it was worth - they are beautiful :). And such energy.....

Było wiele zabawy podczas szycia tych poduszek, ale myślę, że było warto - są piękne :). I takie energetyczne....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz