czwartek, 17 września 2015

Between doing many different things

The last three days - between cooking, transporting children to and from school and kindergarten and doing many other things - I was trying to sew. Half a hour here, one hour there and in this way I made this:

Przez ostatnie trzy dni - pomiędzy gotowaniem, zawozeniem dzieci do i ze szkoły, przedszkola i robieniem wielu innych rzeczy - próbowałam szyć. Pół godziny tu, godzina tam i tym sposobem zrobiłam to:
Today I sewed everything together, so maybe tomorrow pillows (yes, these will be a pillows) will be ready!...
...I think that it is my wish because tomorrow I'll be pack up my things for a weekend trip in  the Tatras, so rather I won't sit down to my sewing machine. But, everything is possible....

Dziś wszystko pozszywałam, więc może jutro poduszki będą gotowe!.....
......Myślę jednak, że to takie moje życzenie, bo jutro będę się pakować na weekendowy wyjazd w Tatry, więc raczej do maszyny nie siąde. No, ale może......
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz