niedziela, 15 lutego 2015

Yesterday was a Valentine's day so my family got small gifts.

 Wczoraj były Walentynki, więc moja rodzina dostała małe podarunki. I sewed them at night because from two weeks my children are sick and I can't sew during the day :(. So many projects I want  (must) to do but I don't have enough time! Sick children aren't good.

Szyłam je po nocach, bo moje dzieci od dwóch tygodni są chore i nie dają mi  szyć w ciągu dnia:(.
Tak dużo projektów chciałabym (muszę) zrobić, ale nie mam czasu! Chore dzieci nie są dobre.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz