czwartek, 19 maja 2016

My daughter - my pride!

 Today my child, Michalina, has won first place (in her category) in Polishwide Festival of Old Music in Leżajsk.
I'm so proud!!!!

Muszę się pochwalić: moja Michalina zdobyła dzisiaj pierwsze miejsce (w swojej kategorii) na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku!!!
Jestem taka dumna!!!!!


I couldn't be with her in Leżajsk, I couldn't see her first performance on competition but I know that she played beautifull! I'm waiting for her now - I'll be able to embrace her....

Nie mogłam z nią tam być, zobaczyć jej pierwszego występu w konkursie, ale wiem, że zagrała pięknie! Czekam teraz aż wróci - będę mogła ją uściskać....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz