poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Moja córka szyje / My daughter sew

Moja córka od czasu do czasu ma w szkole zajęcia z tzw. "prac ręcznych". W zeszły czwartek trafiło jej się szycie. Dzieci  miały przynieść kawałki tkanin i jakieś wypełnienie do wypchania  tego co pozszywają. Moje dziecko stwierdziło, że nie będzie robić poduszki (to już przerabiałyśmy dawno temu) tylko chce zrobić patchwork 😀.
Piękny pomysł tylko jak go zrealizować w ciągu jednej, może dwóch godzin lekcyjnych, które mieli mieć na to przeznaczone? Dyskusja trwała na ten temat przynajmniej z godzinę, ale doszłyśmy do porozumienia i tak to się odbyło:
1.Michalina przygotowała fragmenty tkanin na patchwork.
2.Ja te tkaniny zszyłam, bo stwierdziłyśmy, że gdyby miała to robić ręcznie na lekcji to nie zdążyłaby nic zrobić. 
3.Przygotowałam jej "kanapkę" do pikowania.
4.Dziecko wykonało ręczne pikowanie i zaczęło zabezpieczać krawędzie  ściegiem dzierganym (uznałyśmy, że lamówki nie da rady przyszyć ręcznie).
Uff! A tak wyglądają końcowe rezultaty:

Last Thursday my daughter had lesson at school during which children had to sew something.
Because Michalina has been sewing a pillow a long time ago, she decided to make a patchwork 😀.
Great idea, but we started to wonder how to sew patchwork in an hour, maybe two. Discussion lasted at least an hour on this subject, but we came to an agreement and it was that:
1. Michalina prepared fabrics for patchwork.
2. I stitched these fabrics.
3. I prepared "sandwich".
4. Child made quilting lines by hands and she started to protect edges with blanket stitch.
And there are final results:
Wcale bym się nie obraziła gdyby moja córka poszła w moje ślady :)))).
Ale oprócz talentu do szycia :) moje dziecko też pięknie rysuje. Co jakiś czas znajduję (i zabieram do teczki) w jej pokoju rysunki, które jakoś szczególnie przyciągają mój wzrok. To jeden z nich, znaleziony wczoraj na podłodze:

I would be proud if my daughter start to quilt :)))).
But besides the sewing talent :) my child beautifully draws. From time to time I find (and I hide) her pictures in her room which catch my eyes. This is one of them - I found it on the floor yesterday:Namalowany pastelami. Mnie urzekł ten rysunek......

It was drawing by pastels. I was enchanted with this drawing.....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz