niedziela, 2 września 2018

Competition "Summer postcard 2018" / Konkurs "Letnia pocztówka 2018"


 I get angry when my daughter does everything for the last minute, but the truth is that I often do it myself. I try not to work like that, but sometimes time shrinks inexplicably and I have to do something for the last moment. 
It was similar this time. Information about the competition "Summer postcard 2018" organized by Karolina Bąkowska with b-craft reached me at the end of June. Cool! Two months is a lot of time to invent and sew a patchwork postcard in 10x15 cm format. Well, but the holidays began, children at home, then a trip to the seaside ..... and it was the end of August. And here are no cards for the competition and even no idea. 
Only a few days ago came an idea that I visualized myself:

Wkurzam się okrutnie kiedy moja córka robi wszystko na ostatnią chwilę, ale prawdę powiedziawszy sam często tak robię. Staram się tak nie pracować, ale czasem czas się kurczy w niewytłumaczalny sposób i muszę coś robić na ostatnią chwilę.
Podobnie było i tym razem. Informacja o konkursie "Letnia pocztówka 2018" organizowanym przez Karolinę Bąkowską z b-craft dotarła do mnie końcem czerwca. Super! Dwa miesiące to dużo czasu na wymyślenie i uszycie patchworkowej pocztówki w formacie 10x15 cm. No, ale zaczęły się wakacje, dzieci w domu, potem wyjazd nad morze..... i zrobił się koniec sierpnia. A tu żadnej kartki na konkurs i nawet żadnego pomysłu. 
Dopiero parę dni temu przyszedł mi pewien pomysł do głowy, który zwizualizowałam sobie tak:


I decided to sew this postcard using paper piecing method about which I knew so much that it is.
And now - after sewing a postcard - I do not know much more about this topic :).
I watched one short tutorial and took up sewing. 
Here's the end result:

I żeby nie było za łatwo to postanowiłam uszyć tę pocztówkę metodą paper piecing, o której wiedziałam tyle, że jest. A i teraz - po uszyciu pocztówki - nie wiem wiele więcej w tym temacie :). 
Z braku czasu obejrzałam jeden krótki tutorial i wzięłam się za szycie. 
Oto efekt końcowy: I used Kona Cotton fabrics: curry, natural, titanium, rich red, mediterranean.

Do uszycia tej pocztówki użyłam tkanin Kona Cotton w kolorach: curry, natural, titanium, rich red, mediterranean.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz