piątek, 15 maja 2015

Father owl :)

Few days ago I showed You owl's pictures: bigger and smaller, mother and child. Today I'll show You the father of this family :).

Kilka dni temu pokazałam Wam zdjęcia sów: większej i mniejszej, matki i dziecka. Dzisiaj pokażę Wam ojca tej rodziny :).


Today I have all day for sewing . Happiness!!!

Dziś mam cały dzień na szycie. Szczęśliwość!!!!

1 komentarz: