piątek, 22 maja 2015

It gets bedspread!

I thought that I would never start to sew this quilt, but today my children are at grandmother so I have empty home, a lot of time and CALM!
No one shouts, no arguing.

Myśłałam, że już nigdy nie zacznę szyć tej narzuty, ale dzisiaj dzieci są u babci, więc mam pusty dom, dużo czasu i SPOKÓJ!
Nikt nie krzyczy, nie kłoci się, nic ode mnie nie chce. Cudownie!!!


I know - pictures isn't good, but next time it will be better :).

Wiem, zdjęcie nie jest dobre, ale następnym razem będzie lepsze :).

So beautifull azaleas I have in my garden this year.

A takie piękne w tym roku mam azalie w ogrodzie.

Above I've wrote that "next time pictures will be better". So now this is "the next time" :). During the last 2 hours I stitched my all pieces of fabric. And here You are! My new patchwork.

Powyżej napisałam, że "następnym razem zdjęcia będą lepsze". Teraz właśnie jest ten "następny raz". Przez ostatnie dwie godziny pozszywałam wszystkie kawałki mateiałów. I oto jest! Mój nowy patchwork.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz