środa, 10 lutego 2016

Triangle quilt

I've finished blanket few days ago, pictures are made so it's time to show You my "triangle" quilt (especially that I'm finishing next quilt).

Kocyk dawno skończony, zdjęcia zrobione, więc najwyższa pora pokazać mój "trójkątny" quilt (zwłaszcza, że kończe już następny).


Before sawing I've read  a few tutorials about "how to sew sharp triangles" but in practice it wasn't so easy. I ripped many times my triangles before I sewed sharp triangle. Of course not everything is perfect .....,  

Choć przed szyciem przeczytałam kilka tutoriali jak zszywać trójkąty, to w praktyce nie było to takie oczywiste i proste. Było trochę prucia zanim doszłam do tego jak układać trójkąty do zszycia żeby wyszły ostre czubki. Oczywiście nie wszystko wyszło perfekcyjnie.....,

but most of  is ok :).

ale większość jest ok :).


Now I have to sew similar blanket, but in black and white  :).

Teraz muszę uszyć identyczną narzutkę, ale w biało-czarne trójkąty :).
And this is back of my quilt. Nice, isn't it?

A taki jest tył tego quiltu. Fajny, nie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz