wtorek, 22 listopada 2016

A year ago.....

Exactly year ago I sewed two covers for pillows. It took me a long time because I had to:
 cut many pieces of fabrics into squares and then into triangles,

Dokładnie rok temu uszyłam dwa pokrowce na poduszki. Zajęło mi to sporo czasu, ponieważ najpierw musiałam pociąć wiele materiałów w kwadraty a potem w trójkąty,


 match them,

dopasować je,and  piece them together again. It was great fun!

i zszyć je na nowo. Zabawa była przednia!


This year my daughter took these covers for her friends and I've found these pictures among many other unpublished pictures:).

W tym roku moja córka zabrała obydwie poduszki dla swoich koleżanek na prezenty, a ja znalazłam te zdjęcia pośród wielu innych niepublikowanych jeszcze zdjęć :).


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz