poniedziałek, 19 października 2015

Autumn mini curtain

This mini curtain will be hung in children room. And because my friend  (for whom I'm sewing) likes triangles and strong colours I've decided that triangles will be good in this project (I think that cat likes triangles too :) ).
Tomorrow I'll come back to my "tree" bedspread. I'm missing it :).

Ta mini zasłonka zawiśnie w dziecięcym pokoju. A ponieważ koleżanka, dla której szyję, lubi trójkąty i mocne kolory postanowiłam, że trójkąty będą dobre w tym projekcie (kotu się chyba też podobają :) ).
A jutro wracam do mojej "drzewnej" narzuty. Stęskniłam się już za nią :).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz