czwartek, 8 października 2015

Little happiness

 Little happiness today: two new feet to my sewing machine. Piping foot and concealed zipper foot.

 Trochę radości dzisiaj: dwie nowe stopki do maszyny. Stopka do wszywania wypustek i zamków krytych.

Last friday and saturday I was in Tatra mountains. It was  beautiful hike: sun, sky without any clouds and amazing views! During two days I walked about 30 km. Quite a lot, I think, but it was worth it.

W piątek i sobotę byłam w Tatrach. To było piękna wycieczka: słońce, niebo bez ani jednej chmury i niesamowite widoki! W czasie tych dwóch dni przeszłam prawie 30 km. Dość dużo, tak myślę, ale było warto.


And the most amazing was sky during the night. Million stars, the Milky Way....... Mhhh... There was beautiful.

A najbardziej niesamowite było niebo nocą. Miliony gwiazd, Droga Mleczna ...... Mhhh... Było pięknie.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz