piątek, 23 października 2015

The front of new quilt is ready! Tomorrow I would like to start quilting. I haven't had any idea yet which pattern I'll use, but I think about circles. We will see tomorrow.

Przód nowej narzuty jest już gotowy! Jutro chciałabym zacząć pikować. Nie mam jeszcze pomysłu na wzór pikowania,ale myślę o okręgach. Zobaczy się jutro.

Last picture showes fabric which will be used on backing. It's very gentle and soft flannel.

Ostatnie zdjęcie pokazuje materiał z jakiego będzie wykonany spód narzuty. To bardzo delikatna i miękka w dotyku flanela.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz