wtorek, 7 lipca 2015

Slowly weekend in Cieszyn

Owls was delivered and we spent very nice weekend in Cieszyn. During two days there was Tea Festival. There were many events: concerts, workshops, lectures. You could eat something good, buy tea or beautiful ceramics and meet many people.
During two days I was lying on blanket under the tree, eating good food, participating in workshop and talking with my friend. My children were running in the park or soaking in the fountain (temperature was very,very high).

Sowy zostały dostarczone, a my spędziliśmy nardzo miły weekend w Cieszynie. W tym czasie odbywał się tam Festiwal Herbaty, na którym było wiele fajnych eventów: koncerty, warsztaty, wykłady. Można było zjeść coś dobrego, kupić herbatę albo piękną ceramikę i spotkać wielu ludzi.
W czasie tych dwóch dni leżałam na kocu pod drzewem, jadłam dobre jedzenie, uczestniczyłam w warsztatach (tybetańskia joga lecznicza) i rozmawiałam z przyjaciółką. Dzieci biegały po parku albo kąpały się w fontannie (temperatura była baaaardzo wysoka).

They made also little dolls: Mr policemant and grandmother Ola :).

Robiły też laleczki: Pan policjant i babcia Ola :).


And nice weekend passed :(.

I miły weekend minął :(.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz