piątek, 3 lipca 2015

These owls tomorrow will go to Cieszyn, to little Lila and her older brother Iwo :)

Te sowy jutro pojadą do Cieszyna, do małej Lili i jej starszego brata Iwa.

I must sew three another owls which will fly to USA!

Muszę jeszcze uszyć trzy inne sowy, które polecą do USA!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz