wtorek, 21 lipca 2015

Under the disposal of excess fabrics from my "wardrobe" I sewed today colorful canopy. Maybe he isn't perfect but he provides protection from the sun.

W ramach usuwania nadmiaru tkanin z mojej szafy uszyłam dzisiaj  kolorowy baldachim. Może nie jest perfekcyjny, ale daje ochronę przed słońcem. 


Maybe next year I will change remaining canopies on a colorful....

Może w przyszłym roku wymienię pozostałe baldachimy na kolorowe.... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz